LETOPIS' SEVERA. Tom II.

LETOPIS' SEVERA. Tom II.
LETOPIS' SEVERA. Tom II. LETOPIS' SEVERA. Tom II.

Ezhegodnik po voprosam istoricheskioi geografii, istorii geograficheskikh otkrytii i isskedovanii na Severa. Moskva:Gosudarstvennoe Izd. Geograficheskoi Literatury. 1957. 278pp. Illus. A very good copy. ARCTIC REGIONS; RUSSIA; HISTORY; EXPLORATION; SIBERIA; ECONOMICS;

Author:
Tags:
Arctic Regions, Russia, History, Exploration, Siberia, Economics,
Price: $35.00
Similar Products