LITERARNE VZTAHY SLOVAKOV A JUZNYCH SLOVANOV.

LITERARNE VZTAHY SLOVAKOV A JUZNYCH SLOVANOV.
LITERARNE VZTAHY SLOVAKOV A JUZNYCH SLOVANOV. LITERARNE VZTAHY SLOVAKOV A JUZNYCH SLOVANOV. LITERARNE VZTAHY SLOVAKOV A JUZNYCH SLOVANOV. LITERARNE VZTAHY SLOVAKOV A JUZNYCH SLOVANOV.

Sbornik prac z vedeckej konferencie v Smoleniciach od 30.10 do 1.11, 1966. Bratislava:Vyd. Slovenskej Aka. Vied. 1968. 373pp. S049. EASTERN EUROPE; SLAVIC LITERATURE; SOUTH SLAV LITERATURE; LINGUISTICS

Author:
Date of publication
1966
Tags:
Eastern Europe, Slavic Literature, South Slav Literature, Linguistics
Price: $15.00
Similar Products