PRODUT' BALAST! POLVEKA SLUZHENIYA PODVODNOMU FLOTU: K STOLETIU PODVODNYLH SIL ROSSII.

PRODUT' BALAST! POLVEKA SLUZHENIYA PODVODNOMU FLOTU: K STOLETIU PODVODNYLH SIL ROSSII.
PRODUT' BALAST! POLVEKA SLUZHENIYA PODVODNOMU FLOTU: K STOLETIU PODVODNYLH SIL ROSSII. PRODUT' BALAST! POLVEKA SLUZHENIYA PODVODNOMU FLOTU: K STOLETIU PODVODNYLH SIL ROSSII.

Moskva:Rossspen. 2007. 364pp. Illus. Hard bound. Fine copy. Vice-Admiral R. A. Golosov served 45 years in the Soviet navy.

Author:
ISBN-13:
5824307962
Date of publication
2007
Publisher:
Moskva: Rossspen.
Condition:
Fine
Binding:
Hard Cover
Dust Jacket:
No jacket
Tags:
Russia, Naval History, Submarine,
Price: $45.00
Similar Products